ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ : ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว  นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์              วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสาคร มะลิดา เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ของนายอุทัน เสนาหมื่น ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
              วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสาคร มะลิดา เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด นำโดย นายบุญพร้อม วงศ์ษา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
....ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....


  
  


....ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง.....


นายสาคร มะลิดา
เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์


สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
 ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  36120 โทร. 0 4486 9114